You dont have javascript enabled! Please enable it! Vé Combo Cáp Treo Bà Nà Hills + Buffet Trưa 2024

Vé Combo (Cáp Treo + Buffet Trưa)

Vé combo cáp treo Bà Nà Hills + Buffet trưa là chọn lựa hoàn hảo cho du khách khi muốn trải nghiệm trọn gói tại Bà Nà Hills. Chọn ngày sử dụng vé, chiều cao và quốc tịch để mua Vé cáp treo Bà Nà Hills ngay. Hoặc liên hệ Phòng Vé Cáp Treo Bà Nà Hills nếu cần sự trợ giúp.

650.000 1.250.000 

0
Vé Combo Cáp Treo Bà Nà Hill
Vé Combo (Cáp Treo + Buffet Trưa)
650.000 1.250.000  Lựa chọn các phương án